กิจกรรมอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาวันสำคัญของชาติไทย “วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

อำเภอขามสะแกแสง ได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติการจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาวันสำคัญของชาติไทย “วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จัดให้มีกิจกรรมทำความสะอาด
ในการนี้ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จึงได้เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน นำโดยนายวิชิต นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน นายนิรุธ งอสอน รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ข้าราชการ และลูกจ้างได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ในการทำความสะอาดกวาด เก็บขยะ และล้างถนนบริเวณโดยรอบโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน ……