งานบวงสรวงศาลตาปู่

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จัดโครงการบวงสรวงศาลตาปู่ ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 ตรงกับขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศ