งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ออกสนับสนุนการดับเพลิง

วันที่ 4 สิงหาคม 2566
เมื่อเวลา 16.55 น.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้รับแจ้งจาก สภ.ขามสะแกแสงว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย ที่บ้านโนนมะเกลือ ม.2 บ้านนางสุรางค์ ใจดี งานป้องกันฯจึงออกสนับสนุนการดับเพลิง
——————-————————————
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ที่เกิดเหตุ
1.นายสุริยา มุ่งแฝงกลาง
2.นายสายนต์ สายกระสุน
3.นายรัก ชุ่มสีดา
เจ้าประจำศูนย์
1.นายกิตติภูมิ ตรงกลาง