งานพระราชทานรางวัลเกียรติคุณพระกินรี ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน ได้รับรางวัลเกียรติคุณพระกินรี ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 โครงการปณิธานความดีแทนคุณแผ่นดิน คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท