งานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง

วันที่ 16 ธันวาคม 2566 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ได้ร่วมงานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง โดยการจัดริ้วขบวน ประดับรถพริกสวยงาม พร้อมทั้งออกร้านเพื่อแสดงสินค้า