งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557

        ด้วยเทศบาลตำบลหนองหัวฟานกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยจัดให้มีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครืองราชสักการะ (พานพุ่มเงิน – พานพุ่มทอง) พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จึงขอเรียนเชิญปวงชนชาวไทยร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยพร้อมเพรียงกัน จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน