กิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องใน”วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร “

วันที่ 7 ธันวาคม 2564
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และหัวหน้าส่วนราชการ ภาคประชาชน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องใน”วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร “
จึงได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาโดยทำการทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ภายในชุมชน ถนนเทศบาล 1 ไปถึงเส้นถนนสีเขียวตัวอย่าง
—————————————————
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน