จัดนิทรรศการกิจกรรมปฏิบัติตามแผนรณรงค์ ” แยกก่อนทิ้ง”

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลหนองหัวฟานร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมปฏิบัติตามแผนรณรงค์ง

” แยกก่อนทิ้ง” ณ บริเวณหน้าลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา