จัดเตรียมจุดพักคอย – CI (Community Isolution)

วันที่ 28 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00น.
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ คณะครูโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน พนักงานและลูกจ้างทุกคน ได้ร่วมกันทำความสะอาดอาคารหอประชุมโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน เพื่อจัดเตรียมสถานที่เพื่อเป็นสถานที่จุดพักคอย CI – Community Isolution เพื่อรองรับพี่น้องชาวเทศบาลกลับภูมิลำเนา…
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน