จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันทำความสะอาดบ้านที่เกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมร่วมกันบริจาคเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ นางสาวกมลทิพย์ อ่อนโคกสูง