จิตอาสาพระราชทาน เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือนพฤษภาคม 2564  

วันที่  20 พฤษภาคม 2564 เวลา   9.00 น.

จิตอาสาพระราชทาน เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือนพฤษภาคม 2564  นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และทีมจิตอาสาพระราชทาน  ได้ร่วมกันทำกิจกรรมรื้อถอนบ้านผู้สูงอายุเพื่อปรับปรุงบ้านของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน    ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  รายนางสาวยวน ฝอยจอหอ บ้านเลขที่ 38 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

 

ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

 

 

**ท่านานสามารถเยี่ยมชมภาพกิจกรรมได้ที่ QR CODE ที่แนบมาพร้อมนี้ * *