จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายระยอง พิมพ์ปรุ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ได้เปิดจุดบูรณาการ จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ขอให้ผู้ที่เดินทางทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัย ดื่มไม่ขับ เมาไม่ขับ เหนื่อยก็แวะพักได้ค่ะ