จุดบูรนาการเพื่อประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 (29 ธันวาคม 2564-4 มกราคม 2565)

วันที่ 29 ธันวาคม 2564-4 มกราคม 2565 ณ ป้อมยามหนองหัวฟาน

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ตั้งจุดบูรณาการ ในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ เฝ้าระวัง  7 วันอันตราย เพื่อดูแลให้เกิดความเรียบร้อย เป็นการบริการประชาชน ในการเดินทางช่วงเทศกาลและป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้มีความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม มีการตรวจตรา สำรวจถนน และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพทางถนน จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และดูแลให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางผ่านไปมาในช่วงเทศกาลปีใหม่ตลอด 24 ชม.   ขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่มีน้ำใจที่ได้มอบน้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกคน

—————————————-
ภาพข่าว : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน