จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน พร้อมผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

วันนี้เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน พร้อมผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ฟังเทศน์จากพระนักเทศน์ชื่อดังในจังหวัดนครราชสีมา อาจารย์สมยศ วัดสัมฤทธิ์ กับ อาจารย์ดวงดาว วัดกองพระทราย และรับเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนกันยายน 2559วันนี้เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน พร้อมผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ฟังเทศน์จากพระนักเทศน์ชื่อดังในจังหวัดนครราชสีมา อาจารย์สมยศ วัดสัมฤทธิ์ กับ อาจารย์ดวงดาว วัดกองพระทราย และรับเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนกันยายน 2559  ในวันที่ 6 กันยายน 2559  ณ เวลา 07.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน