ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ 15 มีนาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่ตลาดสดเทศบาลหนองหัวฟาน และโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน รวมถึงบ้านประชาชนที่กักตัวกลุ่มเสี่ยง หมู่ 4,หมู่ 5 เพื่อเป็นการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในการปฏิบัติตามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
———————————————
ภาพข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน