ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกันโควิด-19

วันที่  18 เมษายน  2565

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณสถานที่และบ้านเรือนประชาชน ผู้มีความเสี่ยงสูงในสถานการณ์โควิด-19

ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

————————————
ภาพข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน