ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณสถานที่และบ้านประชาชนผู้มีความเสี่ยงสูงในสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 21 เมษายน 2565
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณสถานที่และบ้านประชาชนผู้มีความเสี่ยงสูงในสถานการณ์โควิด-19 ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหมู่ที่  4 และหมู่ที่ 5
———————————
ภาพข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน