ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณสถานที่และบ้านประชาชนผู้มีความเสี่ยงสูงในสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 18 เมษายน 2565
กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ดำเนินการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณสถานที่และบ้านประชาชนผู้มีความเสี่ยงสูงในสถานการณ์โควิด-19 ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
————————————
ภาพข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหวัฟาน