ชุมชนเมืองนาทรวมพลังสร้างสุขภาพประชาชน

นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

ร่วมกับ สปสช.ตำบลหนองหัวฟาน จัดโครงการสร้างสุขภาพประชาชน