ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.
นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน มอบหมายให้ นางสาวชุติกาญจน์ บุญยืน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่
———————————
ภาพข่าว งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน