ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชน

วันที่  10 มกราคม  2565

กองช่างเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ทำกิจกรรมซ่อมไฟฟ้าภายในชุมชนของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

————————————-
ภาพข่าว : กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน