ซ่อมไฟฟ้าในเขตเทศบาล ณ ซอยประคอง

วันที่ 19 เมษายน 2564 กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เจ้าหน้าที่ ได้ออกให้บริการประชาชน ในการซ่อมไฟฟ้าในเขตเทศบาล ณ ซอยประคอง เพื่อเป็นการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงรักษาให้สาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาลอยู่ในสภาพปกติที่พร้อมใช้่งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภาพข่าว :งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน