ซ้อมแผนอัคคีภัย

นที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ณ โรงพยาบาลขามสะแกแสง ครับ
ภาพข่าว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล