ซ้อมแผนเผชิญเหตุ

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ดำเนินการซ้อมแผนการเผชิญเหตุ  โดยมีพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ได้พร้อมเพรียงในการเฝ้าระวัง ปฏิบัตินเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทำการฝึกซ้อมการเผชิญเหตุ เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
———————————-
ภาพข่าว : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน