ดัชนีคุณภาพอากาศประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์ดัชนีคุณภาพอากาศประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ดีมาก เนื่องด้วยได้รับความร่วมมือจากการงดเผาป่าเพื่อลดสภาวะมลพิษทางอากาศ
ที่มา : accuweather.com