ดัชนีคุณภาพอากาศประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์ดัชนีคุณภาพอากาศประจำวันที่  17 มิถุนายน  2565

คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ เนื่องด้วยได้รับความร่วมือประชาชน

ในการงดเผาป่าจึงทำให้ไม่เกิดมลภาวะทางอากาศและทำให้ดัชนีอากาศเป็นไปตามมาตรฐาน