ดำเนินการซ่อมแซมท่อประปา ณ ชุมชนดอนม่วง

วันที่ 10 เมษายน 2565
กองการประปา เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ดำเนินการซ่อมแซมท่อประปา ณ ชุมชนดอนม่วงเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
—————————
ภาพข่าว : กองการประปา เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
(🏠เทศบาลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำทางการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่แนวทางเมืองสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ยั่งยืน🏡🏠)