ดำเนินการซ่อมแซมฝารางน้ำถนนเทศบาล 1 และเทศบาล 3

วันที่ 5พฤษภาคม 2565
กองช่างดำเนินการซ่อมแซมฝารางน้ำถนนเทศบาล 1 และเทศบาล 3 เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเรียบร้อยแล้ว
———————————-
ภาพข่าว : กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน