ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงบริเวณน้ำท่วมขังในซอยเทศบาล 8

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยกองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรรเทาสาธารณภัย
ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงบริเวณน้ำท่วมขังในซอยเทศบาล 8 เนื่องจากสาเหตุฝนตกหนัก
เพื่อให้น้ำสามารถระบายออกและสัญจรได้ตามปกติ
——————————————-
ภาพข่าว : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน