ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้

ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้