ตรวจตลาดนัดวันอังคาร เพื่อให้คำแนะนำแก่พ่อค้าแม่ค้าเกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น.
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายวิชิต นวลสกุลนิภา
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน และคณะได้ออกตรวจตลาดนัดวันอังคาร
เพื่อให้คำแนะนำแก่พ่อค้าแม่ค้าเกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ภาพข่าว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน