ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ถนนทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.68-018

วันที่  31 พฤษภาคม 2564

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดย นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

พร้อมคณะผู้บริหารและกรรมการตรวจรับงานจ้างเข้าตรวจสอบการสุ่มเจาะความหนาของถนน

โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ถนนทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.68-018 ซ.ราษฎร์บำรุง

 

ภาพข่าว กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน