ตรวจวัดคุณภาพน้ำประปา ทั้ง 4 ระบบ ประจำสัปดาห์

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
กองการประปา เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
ได้ทำกิจกรรมตรวจวัดคุณภาพน้ำประปา ทั้ง 4 ระบบ ประจำสัปดาห์
เพื่อให้การผลิตน้ำประปาได้คุณภาพและมาตรฐาน
—————————————-
ภาพข่าว : กองการประปา เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน