ตรวจวัดคุณภาพน้ำประปา 4 ระบบประจำสัปดาห์

วันที่  28 มีนาคม 2565  ณ กองการประปา

กองการประปา เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำประปา

ของประปาทั้ง 4 ระบบ  เพื่อให้การผลิตน้ำประปานั้นได้คุณภาพและมาตรฐาน

———————————————————–

 

ภาพข่าว : กองการประปา เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน