ตัดกิ่งไม้พันสายไฟที่ซอยเสน่ห์ ภายในเขตชุมชนเทศบาล

วันที่ 24 สิงหาคม 2564
กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ทำกิจกรรมตัดกิ่งไม้พันสายไฟที่ซอยเสน่ห์
ภายในเขตชุมชนเทศบาล ให้กับประชาชน ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วค่ะ
——————————–
ภาพข่าว :กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน