ติดตามการรายงานระบบบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลตำบลหนองหัวฟานร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมนครราชสีมา แนะนำการรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ผ่านระบบออนไลน์ให้กับโรงงานผลิตเส้นหมี่ หนองหัวฟาน 99 และโรงแรมที่รัก รีสอร์ท

ข้อมูลจาก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม