ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

พนักงานและคณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนดอนตำแย ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลขามสะแกแสง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโนนผักชี อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการขยะต้นทางของธนาคารขยะชุมชนดอนตำแย และไปกราบพระบรมสารีริกธาตุ ชมสวนเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดหนองหัวฟาน และเยี่ยมชมสินค้าสมุนไพร( OTOP ) ร้านปารวี และช่วงบ่ายเข้ารับการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารการจัดการขยะ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหัวฟานวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน พนักงานและคณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนดอนตำแย ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลขามสะแกแสง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโนนผักชี อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการขยะต้นทางของธนาคารขยะชุมชนดอนตำแย และไปกราบพระบรมสารีริกธาตุ ชมสวนเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดหนองหัวฟาน และเยี่ยมชมสินค้าสมุนไพร( OTOP ) ร้านปารวี และช่วงบ่ายเข้ารับการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารการจัดการขยะ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน