ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพระทองคำ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพระทองคำมาเรียนรู้วิธีการผลิตน้ำประปาจากหัวหน้ามนต์ชัย  วงศ์สันติราษฏร์ หัวหน้าฝ่ายผลิตและซ่อมบำรุง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน