ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น.
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี นายวิโรจน์ วงศ์วราวรรณ รองนายกเทศมนตรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา มาศึกษาดูงานธนาคารขยะชุมชนหนองหัวฟาน ชุมชนกลางบ้าน