ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน พร้อมคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา เดินทางมาศึกษาดูงานธนาคารขยะชุมชนดอนตำแย