ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ขามทะเลสอ

วันที่ 22 กันยายน 2566 นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหังฟาน พร้อมคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ขามทะเลสอ เข้าศึกษาดูงานธนาคารขยะชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน