ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ถนนโพธิ์ เข้าศึกษาดูงานธนาคารขยะ

วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2567 นำโดย นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหังฟาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และสมาชิกธนาคารขยะชุมชน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ถนนโพธิ์ เข้าศึกษาดูงานธนาคารขยะชุมชนดอนทะยิงหนองน้ำรั่ว