ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ทุ่งคาโงก อ.เมือง จ.พังงา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

พร้อมคณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนดอนตำแย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ทุ่งคาโงก อ.เมือง จ.พังงา มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะชุมชน ณ ธนาคารขยะชุมชนดอนตำแย และร่วมรับฟังบรรยายการก่อตั้งธนาคารขยะชุมชนและวิธีขั้นตอนการดำเนินงานของธนาคารขยะชุมชนโดยได้รับเกียรติ จาก นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี ตำบลหนองหัวฟาน เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ค่ะ