ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เข้าศึกษาดูงานธนาคารขยะ

วันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2567 นำโดย นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหังฟาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และสมาชิกธนาคารขยะชุมชน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า เข้าศึกษาดูงานธนาคารขยะชุมชนเมืองนาท