ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม อำเภอปักธงชัย

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567
เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และสมาชิกธนาคารขยะชุมชนหนองหัวฟาน ชุมชนกลางบ้าน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา