ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่

วันอังคารทึ่ 25 มิถุนายน 2567
เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และสมาชิกธนาคารขยะชุมชนเมืองนาท ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา