ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เข้าศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน