ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะต้นทาง ณ ที่ทำการธนาคารขยะชุมชนดอนตำแย