ต้อนรับคณะศึกษาดูงานธนาคารขยะ

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหังฟาน พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และสมาชิกธนาคารขยะชุมชน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.พระพุทธ เข้าศึกษาดูงานธนาคารขยะชุมชนหนองหัวฟาน/ชุมชนกลางบ้านสามัคคี