ต้อนรับคณะศึกษาดูงานธนาคารขยะ

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 นำโดย นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหังฟาน พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และสมาชิกธนาคารขยะชุมชน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด และองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เข้าศึกษาดูงานธนาคารขยะชุมชนดอนตำเเย